NY MEDARBETARE PÅ BIG-GRUPPEN - INOM AFFÄRSUTVECKLING OCH UTBILDNING INOM ARBETSPLATSSÄKERHET

Vi hälsar Peter Linder välkommen till BIG gruppen!
Peter kommer förlägga sin huvudsakliga tid ute hos BIG-företagen och tillsammans med dem också ute hos slutkunder. Det innebär att Peter både kommer att utbilda BIG-företagen inom PSU och Riskanalys samt medverka vid sambesök ute hos slutkunder. Peter har 33 års erfarenhet från att jobba med Arbetsplatssäkerhet på industrin och inom bygg vilket passar väldigt väl in med den satsning som BIG-gruppen är i begrepp med att sjösätta inom aktuellt produktområde och hans långa erfarenhet och stora kompetens kommer att stödja satsningen på ett mycket bra sätt. Peter kommer även bli en resurs till BIG-gruppens Storkundsförsäljning.

 

 

Aktuellt

Visa fler
Stäng