Code of Conducts

Uppförandekoden är en integrerad del av BIG-gruppens samarbete med Avtalsleverantörer och deras tillverkningsenheter. Det är därför viktigt för oss att våra leverantörer tar ett långsiktigt och hållbart ansvar för miljön och för de människor som tillverkar våra varor, och att de får göra det under anständiga arbetsförhållanden med respekt för mänskliga rättigheter.

BIG-gruppens uppförandekod utgår från FN:s universella deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konventioner om barns rättigheter samt eliminering av diskriminering av kvinnor, samt från flera av ILO:s (international Labour Organization) krav.

Alla leverantörer som BIG-gruppen har avtal med förbinder sig att följa BIG-gruppens uppförandekod och vi förväntar oss därför att detta åtagande efterlevs.

BIG-Gruppen strävar efter att tillsammans med leverantörer/tillverkare ha långsiktiga relationer med målet att utvecklas inom hållbar utveckling.

 

BIG-gruppens Uppförandekod – Code of Conduct

 

Stäng