Gode produkter gjør halve jobben

Fagfolk vet at de produktene man er avhengig av hver dag, må holde mål. Alt annet er dårlig økonomi. Vi prioriterer selvsagt kvalitet og funksjon. Vi vet hvilke leverandører som lager ordentlige ting og leder utviklingen innenfor sitt produktområde. Vi har vært kravsstiller til dem og samarbeidet med mange av disse foretakene i generasjoner. Vi har et ansvar overfor deg og alle andre fagfolk som er våre kunder. Hos BIG-gruppen skal det alltid være tydelig for deg hvilke produkter som er utvalgt på grunn av sin kvalitet. Det er selvfølgelig situasjoner der andre kriterier veier tyngre. Hvis et verktøy brukes sjelden, kan et produkt fra et annet kvalitetssegment gi en bedre totaløkonomi. Men alle våre produkter er, uten unntak, valgt ut til fagmessig bruk.

Stäng