Det beste av to verdener

 BIG-gruppen gir deg alle de stordriftsfordeler bare en større kjede kan tilby, med blant annet innkjøp og import uten fordyrende mellomledd direkte fra ledende fabrikanter i verden, rasjonelle og kostnadsbesparende IT-løsninger samt ressurser til å inngå både nasjonale og nordiske storkundeavtaler. Samtidig har du tilgang til alle fordeler hos sterke lokale foretak med stor kompetanse, fleksibilitet, stort engasjement, regional tilstedeværelse med lager, forretning og kundeunike løsninger.


VISJON: BIG-gruppen gjør de lokalt eide BIG-foretakene konkurransedyktige regionalt, nasjonalt og nordisk.


MISJON: Gjennom leverandøravtaler, verktøy for effektiv drift samt salgs- og markedsutvikling skal BIG gjøre det mulig for de lokalt eide BIG-foretakene å føre sin egen identitet og sitt eierskap videre.


FORRETNINGSIDÉ: BIG Norden er en proaktiv organisasjon som i nært samarbeid med de lokalt eide BIG-foretakene skal levere fremtidsrettede produkter og tjenester.

 

 

 

Stäng