Stenungsund - Derome Järnvaror - Komboanläggning

  • Besöksadress

    Hyvelvägen 7
    444 32 Stenungsund


Derome Järnvaror - Komboanläggning  finns ca 12 000 lagerförda järnvaruartiklar. Derome komboanläggning finns på ett flertal orter i Västra & Södra Sverige och erbjuder yrkeskunder fullsorterade järn & bygghandelsanläggningar, spetskompetens
inom varje produktområde och en effektiv lager- och leveranshantering. Detta gör dem till en helhetsleverantör med målet att tillgodose industrikunder och den professionella byggarens totala material- och tjänstebehov.

www.deromejarnvaror.se 

Tjänsteutbud

  • Industri
  • Bygg & Hantverk
  • Utkörning
  • Lagerservice
Stäng