Hållbara affärer

Ett material, ett verktyg eller en produkt som inte tål avsedd användning är inte värt någonting. Vi är lika noga med kvaliteten på våra tjänster och vårt eget förbättringsarbete som vi är med våra produkter. Självklart är vi ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 och 45001:2023 certifierade. Vi har även fokuserat på att ligga i framkant när det gäller miljöarbete. 

Genom ständigt förbättringsarbete strävar vi efter en minskad miljöpåverkan och verkar för en hållbar utveckling. Hos oss betyder allt detta mer än ett certifikat på väggen. Kompetens, utvecklingsvilja, engagemang och yrkesstolthet driver varje enskild medarbetare och företag i BIG-gruppen.

 

 

Stäng