Aktiva produktval för bättre miljö och hållbar utveckling

Du kan nu se hur våra produkter är miljöklassade av BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.
I BIG-företagens e-handel är nu många produkter märkta med en symbol som talar om vilken bedömning de fått av BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

  • BASTA har bedömningsnivåerna BASTA och BETA där BASTA klarar de högre kraven medan BETA klarar baskraven vad gäller kemiskt innehåll.
  • Sunda Hus har bedömningsnivåerna A, B, C+, C- och D beroende på hur varan bedöms miljömässigt.
  • Byggvarubedömningen har bedömningskriterierna, Rekommenderas, Accepteras och Undviks. 

Vi har många artiklar inne i systemet och fyller hela tiden på med fler.
Läs mer om  BASTA, Sunda Hus  och Byggvarubedömningen

 

Aktuellt

Visa fler
Stäng