Trettio personer med totalfokus på storkunder i Norden

Kunder med enheter på flera orter, så kallade koncernkunder, erhåller många fördelar genom ett koncernkundsavtal med BIG-gruppen.

Detta erbjuder vi våra koncernkunder:

 1. Ett gemensamt samarbetsavtal.

 2. Nationella eller nordiska prislistor.

 3. Tryggad varuförsörjning till aktuella enheter.

 4. Teknisk kompetens och support.

 5. Lokal marknadskännedom.

 6. Stor flexibilitet för slutkundunika lösningar.

 7. Fakturering från BIG-gruppen, eller av de enskilda BIG-företagen.

 8. Orderläggning till BIG-gruppen, eller till de enskilda BIG-företagen.

 9. Elektroniska eller tryckta kundkataloger tas fram efter överenskommelse.

 10. Värdeskapande slutkundslösningar såsom Total Service Provider, LagerService och AutomatService.

 11. Tillgång till över 2,5 miljoner artiklar, direkt från de ledande producenterna i världen utan fördyrande mellanled.

Kontakta vår Senior Key Account Manager för mer information!

Stäng