Kunderbjudande


BIG-gruppen ger dig

1. Lokal marknadskännedom
BIG-gruppen har genom mångårig erfarenhet från de specifika krav och förväntningar som finns från slutkunderna på respektive lokal marknad skapat en mycket hög kunskapsnivå och marknadskännedom. Det är därför vi erbjuder stora lokala lager med rätt artiklar på hyllan, ett stenkast från kundernas verksamhet, färdiga att leverera när behoven uppstår.

2. Rätt sortiment
BIG-gruppen säljer de ledande fabrikaten på marknaden som bl.a. står för produktutveckling, kvalitet, produktivitet, ergonomi m.m. men vi säljer även produkter i andra pris- och kvalitetsnivåer för yrkesmässig användning. Produkterna köps in direkt från ledande producenter i världen, utan fördyrande mellanled. Våra kunder har tillgång till över 1,5 miljoner artiklar.

3. Kostnadsbesparande värdeskapande projekt
BIG-gruppen har flera olika konceptlösningar för att minska slutkundernas totalkostnader. Genom att t. ex. genomföra LagerService eller Total Service Provider tillsammans med våra slutkunder reducerar vi diverse öppna och dolda kostnader.

4. Flexibilitet
BIG-gruppen är en flexibel samarbetspartner och kan därmed diskutera och genomföra olika slutkundsunika lösningar för att skapa ökad kundnytta.

5. Hög teknisk kompentens
BIG-gruppen har som målsättning att kontinuerligt höja vår tekniska kompetens för att tillföra viktiga mervärden till våra kunder. Därför investerar vi mycket i BIG Academy och diverse produktutbildningar inom olika teknikområden.

6. Effektiva IT-lösningar
BIG-gruppen har stor erfarenhet av många olika IT-lösningar för att effektivisera och förbättra våra kunders varuförsörjning. Förutom e-handel arbetar vi även med t.ex. Punch Out, EDI, web-stock, handterminaler och inköpsportaler.

7. Korta beslutsvägar
BIG-gruppen är en platt organisation med korta beslutsvägar. Detta innebär en snabbhet och flexibilitet som är mycket uppskattad bland våra kunder.

Stäng