Teknisk kompetensutbildning – till din nytta!

BIG-gruppen satsar på fördjupade spetsutbildningar inom olika tekniska kompetensområden. Det finns kurser inom BIG Academy Products som vänder sig både till bygg- respektive industrirelaterade sortiment där den tekniska kompetensen är viktig. Målsättningen för BIG-gruppen med BIG Academy Products är att ligga längst framme kompetensmässigt och därmed kunna hjälpa kunderna att optimera sin verksamhet. Utöver detta så går BIG-gruppens personal regelbundet på en mängd olika produktutbildningar.

 

Stäng